Južná trieda 2/A, Košice, Slovenská republika
Pon - Štv : 08.00 - 16.30, Pia: 08:00 - 15:30
Prihláška

Vyplňte nasledovnú nezáväznú prihlášku. Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať.

Prosíme, aby ste dbali na správnosť údajov a taktiež používali diakritiku [mäkčene, dĺžne].

 

Osobné informácie

Pán
Pani

 

Ďalšie požiadavky

 

Hlavná kategória

 

Odkiaľ ste sa od nás dozvedeli?* Povinný údaj

Pred odoslaním prihlášky Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracúvať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

so spracúvaním osobných údajov na účely vlastného marketingu Autoškoly VaV v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, t.j. použitím fotografií a videozáznamov vyhotovených počas výučby, resp. v súvislosti s výučbou na reklamné a propagačné účely Autoškoly VaV.

Zároveň beriete na vedomie, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách môže Autoškola VaV zasielať marketingové informácie ohľadom vlastných produktov a služieb. Záujemca je kedykoľvek oprávnený odmietnuť zasielanie marketingových informácií upovedomením Autoškoly VaV o tejto skutočnosti, a to napr. formou odpovede na zaslaný email.

© Autoškola Pavlík, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon